V/v phê duyệt kế hoạch tài trợ năm học 2023 – 2024

V/v phê duyệt kế hoạch tài trợ năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

...
HỒ SƠ BA CÔNG KHAI 2023-2024

HỒ SƠ BA CÔNG KHAI 2023-2024

Lượt xem:

...
HỒ SƠ BA CÔNG KHAI NĂM 2022-2023

HỒ SƠ BA CÔNG KHAI NĂM 2022-2023

Lượt xem:

[embeddoc url=” ...
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
TRAO TẶNG SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2022-2023

TRAO TẶNG SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

THÔNG BÁO : Hiện nay những em học sinh nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa mua được sách giáo khoa cho năm học 2022-2023 thì GVCN lập danh sách học sinh gửi về cho nhà trường để tổng hợp. Các em sẽ được nhận vào sáng thứ ba, ngày 23/8/2022. Số lượng sách hiện có như sau: Lớp 1: 16 bộ, lớp 2: 15 bộ, lớp... ...
Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

...