V/v phê duyệt kế hoạch tài trợ năm học 2023 – 2024

V/v phê duyệt kế hoạch tài trợ năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

...
HỒ SƠ BA CÔNG KHAI NĂM 2022-2023

HỒ SƠ BA CÔNG KHAI NĂM 2022-2023

Lượt xem:

[embeddoc url=” ...
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch thu chi các khoan dịch vụ giáo dục năm học 2021 -2022

Kế hoạch thu chi các khoan dịch vụ giáo dục năm học 2021 -2022

Lượt xem:

...
thống kê chất lượng tiểu học học kỳ  năm học 2022 – 2023

thống kê chất lượng tiểu học học kỳ năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Quyết định giao dự toán năm 2023

Quyết định giao dự toán năm 2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tự đánh giá kiểm định năm 2021 – 2022

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định năm 2021 – 2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch năm học 2022 – 2023

Kế hoạch năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »